Työturvallisuus on omasta asenteesta kiinni!

Turvallinen työskentelykulttuuri ei rakennu pelkästään hyvillä turvallisuusohjeilla ja pelisäännöillä. Se edellyttää turvallisuuteen sitoutumista ja asennemuutosta – kyse on ihmisten käyttäytymisestä. Asenne ratkaisee…     On myös käytettävä kuhunkin työhön sopivia ja suositeltuja henkilökohtaisia suojavarusteita sekä kunnossa olevia koneita ja laitteita. Työturvallisuuskorttikoulutuksella luodaan pohjaa muulle työturvallisuustyölle.

Kesätyöntekijöiden ja kaikkien uusien työntekijöiden perehdyttämisen merkitystä työturvallisuuden lisääjänä ei voi liian vähän korostaa !

Ihmisen omat toimintatavat ja asenteet ovat valitettavan usein työturvallisuuden heikoin lenkki. Turvallisuutta vaarantaviin toimintatapoihin ja pelisääntöjen rikkomisiin ei työpaikoilla aina puututa riittävällä tasolla ja syy siihen on yleensä haluttomuudessa puuttua tai riittämättömissä palautetaidoissa. Palautetta ei anneta omalle työkaverille, vaan odotetaan esimiehen puuttuvan asiaan. Myös positiivisen palautteen annossa ollaan turhan säästeliäitä, vaikka sillä on ratkaiseva merkitys haluttujen toimintatapojen juurruttamisessa. Kiitos ja huomio sopivassa paikassa kannustaa kehittämään edelleen, myös turvallisuusasioita.
Valitettavasti ohikatsominen, välinpitämättömyys on lisääntynyt työssä ja vapaa-ajalla. Ei ole halua puuttua epäkohtiin, vääriin menettelyihin, jos siitä ei makseta…Näin kuulee valitettavasti puhuttavan. On niin kiire…Ei minulle mitään satu…

Yli 90 % työtapaturmista, kotitapaturmista  ja liikennevahingoista aiheuttaa ihminen itse, valitettavasti. ”Pöljäily” ja vastuuton riskinotto työmatkoilla lisääntyy koko ajan.

Promanan työturvallisuuskorttikoulutuksessa vaikutetaan työturvallisuusasenteeseen käytännön esimerkkien avulla. Haasteena on useinkin muistaa kiireen keskellä turvalliset työtavat, kun kiire houkuttaa ”oikaisemaan” ja laiminlyömään turvalliset työtavat. Tämä korostuu useinkin vapaa-ajan pienissä nikkaroinneissa ja työtehtävissä. ”Näin pieneen hommaan en viitsi hakea suojaimia”.
Jokainen voi vaikuttaa omaan toimintaansa ja turvallisuuteensa niin työssä, työmatkaliikenteessä kuin vapaa-ajallakin. Joka viides ilmoitettu työtapaturma sattuu työmatkalla. Rutiinisuoritus, tuttu reitti, ajatukset muualla kuin ajamisessa. Aja, kun ajat – kertoo myös Liikenneturvan kampanja-logo.

Räpläätkö Sinä kännykkää tai luetko sähköposteja ajon aikana? Työmatkojen aikana sattuneissa tapaturmissa menetetään Suomessa enemmän työpäiviä kuin töissä sattuneissa…
Me suomalaiset uskomme, ettei meille ja erityisesti minulle itselleni koskaan satu mitään. Elämme perusturvallisessa maassa.. Ei tulivuoria, ei maanjäristyksiä…Ei ajatella, että kun vaara jossain on olemassa, se voi joskus toteutua. Tämä asenne johtaa turvattomaan tapaan tehdä töitä, ajaa autoa ja harrastaa huolettomasti vapaa-ajalla sekä ottamaan kohtuuttomia riskejä kotiaskareissa, silloin kuin ei todellakaan kannattaisi. Tapaturmat ovat pääsääntöisesti toimintatavasta johtuvia. Koneita ja laitteita syynätään ja tarkastellaan, mutta myös työskentelytapoja pitää ”skarpata”.
– Ihmiset vaikuttavat usein siihen, miten tapaturmat lähtevät liikkeelle. Vaikka esimerkiksi suojaimien käyttöön on opastettu, on vaikeampi saada ihmiset käyttämään niitä, koska ne aina hankaloittavat vähän työntekoa. Pieni vaivannäkö säilyttää meille kaikkein kalleimman – oman terveyden. Asenne ratkaisee sen, toimitko turvallisesti vai riskeeraatko terveytesi.

Onko Sinulla varaa menettää oma terveytesi ajattelemattomuuden tai liian mukavuudenhalun (suomeksi laiskuuden) vuoksi? Valitettavasti moni työssään työturvallisuudesta tarkka henkilö lyö turvallisuusasiat kotona ja vapaa-ajallaan…Et kai Sinä kuulu tähän joukkoon ?

You may also like...