Category: Uncategorized

Työturvallisuudesta huolehtiminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin

Tuottoa työturvallisuutta parantavalle, tehdylle ja toteutetulle työturvallisuustyölle tulee pikaisesti tai myöhemmin, kun ei olla pois töistä tapaturmien vuoksi. Yhdenkin töistä poissaolopäivän pelkkien palkkakustannusten arvo on helposti 400-500 euroa (jos joudutaan palkkaamaan sijainen + loukkaantuneen...

Työturvallisuus on omasta asenteesta kiinni!

Työturvallisuus on omasta asenteesta kiinni!

Turvallinen työskentelykulttuuri ei rakennu pelkästään hyvillä turvallisuusohjeilla ja pelisäännöillä. Se edellyttää turvallisuuteen sitoutumista ja asennemuutosta – kyse on ihmisten käyttäytymisestä. Asenne ratkaisee…     On myös käytettävä kuhunkin työhön sopivia ja suositeltuja henkilökohtaisia suojavarusteita sekä kunnossa...